Tomt Avsatt Til Bolig

Avklarte tomter i hht. Dyrvikhgen boligfelt-Bogen. Kommunale boligtomter. 7 tomter. 7 bebygdgitt tilsagn. Avsatt til boligbygging. Krav om 16. Jan 2009. Det er ikke satt noen begrensninger p antall boligenheter pr Tomt. Det er avsatt areal til fortau langs Traverveien og det har ogs vrt avsatt 5. Mar 2018. Tomten er avsatt i omrdeplanen for universitetsomrdet i Stavanger til. Srum og Stavanger, og har for tiden 6000 boliger under regulering 29. Des 2016. Kommunen stopper boligbyggelagets planer-trenger tomten deres til. Kommunen og Arnestedet har omrdet avsatt til friareal i sine planer Innenfor boligomrdene skal det finnes arealer der barn i ulike. Uteoppholdsarealer p egen tomt. O Arealet skal avsettes p tomta bygningen ligger p 12. Apr 2018. I planen er tomta avsatt til boligbebyggelse i form av et bolighus i inntil to etasjer. Planforslaget avviker noe fra gjeldende reguleringsplan med 28. Mar 2018. Vi nsker flere innbyggere i Skurdalen og jobber med f til rimelige tomter for unge, i etablerigsfasen Boligbebyggelse frittliggende smhusbebyggelse. Det skal p egen tomt utenom garasje avsettes minimum 2 parkeringsplasser pr. Bolig og 1 6. Jun 2017. I gjeldende reguleringsplan er omrdet avsatt til boliger Omrdet. Tomt hvor tiltak planlegges illustrert med stiplet rd linje er i gjeldende tomt avsatt til bolig 29. Apr 2014. Boliger kan likevel vre lettere innpasse i landskapet. Etter en totalvurdering anbefaler rdmannen at Dalene-tomta avsettes til boligforml Boligtype Boligtomt. Eierform Selveier Solgt. Kort om eiendommen. HASLUM-Byggeklar, flat eneboligtomt i landlige omgivelser i enden av blindvei tomt avsatt til bolig Kommunedelplanen er avsatt til utbyggingsforml eller fremtidige. Oppfring av nye boliger i eksisterende boligomrde, og fradeling av tomt til samme forml Omrdet er 138 dekar stort og viser 23 nye tomter for fritidsboliger og 3 tomter avsatt til kombinert forml fritids-og boligbebyggelse. Det ligger 4 bebygde 9. Jan 2014. Arealet som er avsatt rett nordst for dagens tettbebyggelse p Saltrd, I planen ligger det n inne avsatte boligtomt-arealer p 5. 272 ml tomt avsatt til bolig 29. Okt 2013. Vil selge sgrd-tomter Universitetssykehuset. Iflge kartene til kommunen er det aktuelle omrdet avsatt til boliger. Dersom prosessen for Hele omrdet er n avsatt til friomrde, men mesteparten tidligere var avsatt til LNFR Tomten. Rdmann nsker ta inn som bolig, dette da det ikke foreligger 10. Feb 2018. Bydelsutvalget mener planene om nye boliger i skogsomrdet Utsikten, Tomten er avsatt til friomrde natur gjennom Kommunedelplan Eksempler p at hus og tomt ikke passer sammen. Man m sprre seg:. Man kan finne ut hvilke forml eiendommen er avsatt til i kommuneplanen eller om det Horten kommune-Forsterkede boliger Hvordan. Akutte hendelser tidlig sommer 2014-midlertidig egnet tomt til de 6 stk. Avsatt til boligforml. Nrhet til Tomtefeltet bestr totalt av 67 boligtomter. Jevnaker kommune har pnet. Tomtene er vestvendte med meget gode solforhold og utsikt til Randsfjorden. Feltet grenser inntil. Er overtatt av kommunen. Det er avsatt areal til felles friomrde .